Autumn without perfect storm

Neticami vējaino vasaru nomainīja savāds rudens. Šis rudens bija raksturīgs ar nepastāvīgām prognozēm un dīvainiem vēja virzieniem. Tā arī neizdevās sagaidīt ideālos apstākļus un tas sagādāja pamatīgas galvassāpes čempionāta organizētājiem. Uz Roadex Wave 2012 iepriekš pieteicās 14 dalībnieki un tika uzturēts kontakts gan ar komandu braucējiem, gan autoritātēm no Skandināvijas un Rietumeiropas valstīm. Gaidījām perfektos apstākļus – kādu no rudens vētrām ar DR vai RDR virzienu. Parasti tādas ir trīs vai četras, ar vēja ātrumu līdz 20 m/s un viļņu augstumu līdz 3m. Līdz pat noliktajam termiņam 31.oktobrim, tā neieradās.

Oficiāli paziņojam, ka 2012.gadā, Latvijas čempions viļņu burāšanā netiks noskaidrots!

Incredibly windy summer changed a strange autumn. This autumn was characterized by unsettled forecasts and strange wind directions. We also could not await ideal conditions and it caused areally big headache for the championship organizers. For the  Roadex Wave 2012 applied 14 participants, and we maintained contact with team riders and the authorities in the Nordic and Western European countries. We waited for perfect conditions – one of autumn storms with DR or SW direction. Usually there are three or four of them, with wind speeds of up to 20 m/s and wave heights of up to 3m. Up to the fixed deadline October 31, it was not there.

We officially announce that in 2012, the Latvian champion of wave riding be not known!

Savukārt esam sagaidījuši pirmo sniegu. Foto Edgars Behmanis, čempionāta fotogrāfs.

However, the first snow has arrived. Photo by Edgars Behmanis, championship photographer.

Web: roadexwave.lv

Comments are closed.