!CONFIRMED! Roadex Open Wave – 14th of September

 

 

 

 

 

ROADEKS LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS VIĻŅU BRAUKŠANĀ 2011 norises datums paliek spēkā – 14.septembris. Reģistrācija Pāvilostas pludmalē, Viļņu ielas galā jau no 9.00, atklāšanas sapulce 11.00.

BOARDS.LV TEAM

ROADEKS LATVIAN WAVE RIDING CHAMPIONSHIP 2011 date of the event keeps the same – 14th of September. Registration from 9.00 AM at the Pavilosta beach in the end of Viļņu Street, opening ceremony at 11.00.

BOARDS.LV TEAM


Izsludinām Latvijas Kausa posmu viļņu burāšanā – ROADEKS LATVIJAS ATKLĀTO ČEMPIONĀTU VIĻŅU BRAUKŠANĀ 2011, 14.septembrī. Sacensību norises vieta Pāvilostas pludmale, Viļņu ielas galā. Tā kā gaidāma vētra, rezerves sacensību datums ir 15.septembris. Informāciju precizēsim 13.septembrī līdz 12.00. Lūdzu sekojiet informācijai www.boards.lv, www.vindserfings.lv un Facebook pasākuma lapā.

Nolikums: http://www.lat168.lv/files/NOR_LV_RoadexOpenWave_2011.pdf
Plakāts: http://www.lat168.lv/files/poster_RoadexOpenWave2011.jpg

BOARDS.LV TEAM

 

We are announcing one of Latvian Wave Cup stage – ROADEKS LATVIAN WAVE RIDING CHAMPIONSHIP 2011 in 14th of September.
The competition will take place on Pāvilosta beach in the end of Viļņu Street. Due to a stormy weather, backup date of competition is 15th of September. Next announcement will be announced on 13th of September till 12.00. Please follow information in www.boards.lv, www.vindserfings.lv and Facebook page.

NOR: http://www.lat168.lv/files/NOR_ENG_RoadexOpenWave_2011.pdf
Poster: http://www.lat168.lv/files/poster_RoadexOpenWave2011.jpg

BOARDS.LV TEAM

 

Comments are closed.